Địa chỉ: Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

23/4/2019


anh tre tham quan da ngoai tuong dai ngo gia tu