Địa chỉ: Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Tam Sơn 2

Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh