Địa chỉ: Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Ngô thị Nụ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hieu truong
  • Học hàm, học vị:
   đaị học
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn